Karriärmöjligheter

Jobbtillfällen hos Yasha Group

Medlemskap av fastighetsmäklarna

Medlemskap av fastighetsbyråer.

Förfrågan och rekrytering inom områdena deltagande och samarbete med Yasha Group

- Köpa och sälja fastigheter bade kommersiella och bostäder

- Bostad eller komersiell uthyrning

- Investera eller attrahera kapital för bostadsproduktion

- Skapa utrustade bostadskomplex

- Skapa bosättningar

- Produktionsverksamheter etc.

- Utveckling av turism

- Genomföra alla stadier av teknik

- Upphandling

- Byggande och genomförande av private och offentliga projekt( E.P.C)

- Utveckling av bostadscentra

- Utveckling av turismtjänster

- Tillhandhålla valuta och digitala valutatjänster

- Aktivitet i Metaverse miljö och NFT

- Köp och försäljning och uthyrningtjänster av bilar

- Tillhandhålla juridiska rådgivning

- Tillhandhålla marknadsföringstjänster

- Tillhandhålla ingenjör och tekniskatjänster

- Tillhandhålla arkitektur och designtjänster, interior och fasadtjänster

- Tillhandhålla el och anläggningstjänster

- Tillhandhålla tjänster för tillämpad studier

- Deltagande och anordande av kommersiella-vetenskapliga-utställningevanemang

- Skapa relaterade APP

- Genomför regelbundna kunskapsbaserade aktiviteter

- Bevilja representation och etablering av anslutna kontor i städerna av Turkiet , Iran och över hela världen.

- Publicering av specialiserade publikationer

- Hålla konserter och festivaler