FAQ

Holdingen Yasha Group grundades år 2020 som ett fastighetsbolag.

Det ligger i Alanya , Turkiet – Mevlana torget på Mahmotlar område-

Yasha Group Holding försöker ge bästa rådgivning genom anställa expertkonsulter i alla delar av de tjänster som den tillhanhåller.

- Juridisk rådgivning innan köp -Introduktion och analyser av alla de lämpliga positioner till dig och förklara Turkiets marknaden. -Att få skattenummer. -Öppna ett bankkonto i en turkisk bank. -Förhandla och få det bästa priset för dig. -Att Kontrollera och att läsa hela avtalet innan du skriver under det. -Följ upp att få lån vid behov. -Vägledning för att köpa hushållsmaskiner till bästa pris. -Att få fastighetsdokumentet. -Skaffa registreringsdokumenten, gas, el, vatten under ditt namn. -Följ upp tills du tar emot fastigheten

-politiska stabilitet I Turkiet. - Uppehållstillståndet för utlänningar som köper fastighet i Turkiet. -Turkiets blomstrande ekonomi, GDP har triplats i år 2016 på 857 miljarder dollar. Detta index var 231 miljarder dollar år 2002 -Stadig ekonomisk tillväxt med en genomsnittlig siffra 6/5% mellan 2002 til2016 -Hoppas på bättre ekonomisk tillväxt då OECD har förutspått den snabbaste ekonomiska tillväxten för Turkiet mellan 2010 till 2017 . -Turkiet ligger i trettonde raden bland de stora ekonomi makter i världen, och I Europa ligger i femte plats. -Den hare n grundläggande ekonomi som stöds av utländska investeringar I Turkiet med 145 miljarder dollar under de senaste 10 år . -Frisk privat sector med en export på 142 miljarder dollar under åren 2002 till 2016 . Denna siffra visar en tillväxt på 300% inom detta område.

På grund av begäran från de utländska sökande att köpa fastighet I Turkiet de senaste åren har fastighetspriserna I detta hand varit på uppgång och detta innebär en säker investering. Enligt Knight Frank International Index har Turkiet en av de största prisökningsmarknaderna . Turkiet rankas tvåa i fastighrtsförsäljningen i världen.

1- Att köpa fastighet och uthyrning Att köpa en fastighet och hyra den och ha en månatlig hyresinkomst som kan vara en genomsnittlig årlig hyresavkastning på 4% av fastighetens totala värde. 2- Köpa fastighet och sälja den vidare Att köpa en fastighet som håller på att byggas och har förmåner liksom att ligger i närheten av den kollektiva trafiken som orsakas prisökning av fastighetn I framtiden. 3- Att köpa mark Att köpa mark som strategiskt kommer att höjas priset i de kommande åren. 4- Fastighetsutveckling Att köpa mark I en stratgiskt område och samarbete med byggföretaget för att bygga hus och garantera avkastningen av capital med hög vinst. 5- Rekonstruktion av de gamla projekt Att köpa en gammal fastighet och rivning och återuppbyggnad och partnskap med byggföretaget för att acceptera kostnaderna och bygga ett nytt hus och sälja huset och returnera kapitalet och vinsten.

Projektet med att köpa gamla hus och renovera dem i Turkiet , vilket i allmänhet omfattar köp av hus som har blivit utslitna på grund av jordbävningar eller naturligt på grund av husets ålder genomförs för att förbättra situationen för förstörda hus och försköna miljön och förbättra människors levnadsvillkor. Den turkiska regeringen har planerat 15 miljoner återuppbyggnadprojekt med en budget på 400 miljoner dollar enligt lagen om återbyggnad av gamla hus och har befrad investerare och byggföretag från skatt inom denna sektor. Syftet med denna lag är att göra anläggningar tillgängliga och komma överens med fastighetsägare och avsätta ett större utrymme än det gamla platsen för att täcka projektkostnader och uppnå mer vinst.

1- Att välja gamla hus. 2- Byggföretagen har utarbetat ett avtal baserad på nya husets moderna anläggningar såsom hiss,parkeringsplats och gård samt miljösäkerheten. 3- Avtalet underskrivas av byggföretaget och husetsägare. 4- Byggföretaget måste under renoveringstiden betalar hyran till ägaren. Den tid är vanligtvis mellan 18 till 24 månader. 5- Avtalen registreras 6- Att få bygglov som vanligtvis omfattar en större yta än den tidigare fastigheten och byggföretaget står för alla byggkostnader och får en vinst mellan 40% till 60%. 7- Evakuering av byggnaden mellan 3 till 4 veckor. 8- Rivning av den gamla byggnaden 9- Renovering 10- Avslutning och överlämning av nya byggnaden.

Ja de har fastigheters äganderätt i Turkiet. Den turkiska parlamentet har antagit laget 36 med nr.: 2644 daterad den 18 maj 2012angående ägande vilken enligt denna lag får utlänningar både äganderätt och investeringar i Turkiet. De lagliga begränsningar av utlänningars äganderätt i Turkiet. 1- Utlänningar får äga maximum 30 hektarer mark I hela Turkiet. 2- Utlänningar får inte äga militära områden, flygplatser, kajer , oljemarken , kulturella och religiösa områden. 3- Utlänningar får köpa och äga endast tio procent av en stad eller ett område.

De får äga kommersiella och boende fastigheter , marken, jurdbruksmarken , fabriker , skolor, etc.

1- Att välja den mest lämpliga fastigheten. 2- Att veta följande: -Dokumentetsnamn: ( Tapu) -platsbeskrivning- En officiell kopia av fastighetstomten från kommunplanen -Fastighetens registreringsnummer enligt kommunplanen. -Fastigheten ska inte ha begränsningar eller lån och arvproblemen. 3- Uttag av skattenummer 4- Köparens officiella pass översättning på turkiska som är bekräftade av notarius publikus 5- Avtalet ( försäljnings förpliktelse) på engelska och turkiska som har skaffats i notarius publikus och underskrivas av köparen och säljaren. 6- Köparen får kontrollera fastighets dokumentet upp till 15 dagar efter köpet. Det är bäst att göra den genom en auktoriserade tolk.

Ja, det kan de.

Den minsta tiden för att slutföra fastighetsköpsprocessen är 2 till 3 veckor.

- Fastighetsvärdedeklarationsdokument - En 6×4 bild av säljaren. - En kopia av byggnadensdokumenten och registrerade dokumenten på kommunen. - Kopia ue alla företagsdokumenten och registrerings nr.

- Skattenummer(Vergi No) - Gällande pass översättning på turkiska som har bekräftats av notarius publikus. - Två 6×4 nya bilder av köparen

- Endast passport

Ja enligt den turkiska lagen , får mer än en person köpa en fastighet och dokumentet undertecknas i alla partners namn.

Detta innebär att fastighetsägaren har rätt att överföra sin egendom till sina arvingar när som helst.

Den lagliga egendomsdokumentet kallas för Tapu och registreringsverket bekräftar den och överför den till nya ägaren.

Vanligtvis tar det mellan 4 till 6 veckor efter köpet handlingen levereras i köparensnamn .

- Få ett skattenummer.-Vergi No.- - Översättning av passet till turkiska och dess bekräftelse på notarius publikus. - Öppna ett konto I en turkisk bank - 2 stycke foto. - Underteckna kontraktet i närvaro av exporter för att säkerställa dess giltighet. - Om man köper fastigheten från byggföretaget då undertexknas avtalet mellan köpare och byggföretaget. Avtalet är vanligtvis på två språken turkiska och engelska.

- Man ska Handla med en fastighetsbolag som har tillstånd. - Att hitta en välrenommerat fastighetsbolag. - Inled aldrig en transaction med en person som inte har juridisk behörighet. - Personlig gransning av filen - Att inte underteckna något kontrakt innan man inspekterar projektet och säkerställer fastighetsbolaget och köpekntraktet.

Ja , det kan man göra . Man kan ge fullmakt till en person på Turkiets ambassad i ditt land eller på notarius publikus i Turkiet och göra köpesprocessen genome n annan person.

Andra nationaliteter i Turkiet måste ha en skattenummerkod för att kunna köpa och sälja och de kan få nummeret av varje skattekontor. Det krävs nedstående dokumenten för att få ett skattenummer: Kopia av passport och bostadsadressen. Att vända sig till den närmaste skattekontor. De ger dig ett kort som innehåller skattenummer.

Fastighetspriserna i Turkiet är väldigt olika. Den passar för alla budgeter. Men i Flera fakturer spelar en roll för att bestämma priset , såsom: byggåret, lokalt läge, etc. FAstighetspriserna är mest beroende på lokalt läget. Priset är minimum och maximum.

Ja, det är lika.

Värdet av registrerings – och ägaröverlåtelseskatten är 4 procent av fastighetens totala pris. Det betalas av köparen efter köpet. Det ska betalas i turkiska LIr efter registreringen och överföringen av fastigheten till nya ägare. Vid köp av förköpsprojekt debiteras skatten efter fastighetsöverlåtelsen och projektets avslutningen.

Årligskatt betalas av alla personer av olika nationalitet . Det måste betalas I början av nya året. Det är motsvarande 0/002% av totala fastighetsvärdet.

Köpare och säljare betalar vardera 3% av fasighrtsvärdet.

Dnn motsvarar 15% av den totala årshyran.

Skatteförmånen betalas endast när fastigheten sljäs för första gången efter 5 år. Och det motsvarar 35 % av skillnaden mellan den ursprungliga inköpspriset och det aktuella priset. Om vi lägger ut fastigheten till försäljning efter 5 år kommer den att omfatta skattebefrielselagen .

Månatliga utgifter är för standing av byggnaden, trädgårdsservice och reparation och underhåll av utrustningar. Om man bor i tornet tillkommer nyttjande av faciliteter som gym, simhall , mm.

Ja, det går. Man kan försäkra sitt hus hos försäkringsbolag.

Jordbävning och naturkatastrofförsäkring i Turkiet kallas DUSK och är obligatorisk och måste göras enligt lagliga villkor. Försäkring är ett av fastighetsregistreringskraven som görs när dokumenten överlämnas och förnyas varje år och dess beloppet beror på fastighetens värde.

Denna kostnad inkluderar kostnader för att registrera vatten, el och gas i köparens namn och de kostnader som man betalar för sin förbrukning per månad.

Enligt lagarna för utländska nationaliteter i Turkiet kan utlänningar få permanent uppehållstillstånd genom att köpa en fastighet värd 400 tusen dollar.och denna egendom får inte säljas på 3 år.

Hustru och barn under 18 år gammal.

Nej . Du får köpa fastighet utan uppehållstillstånd.

Enligt lagarna för utländska nationaliteter i Turkiet kan utlänningar få permanent uppehållstillstånd genom att köpa en fastighet värd 400 tusen dollar.och denna egendom får inte säljas på 3 år.

Ja , efter 3 år får du sälja fastigheten.