Türkiye'ye Göç Etmeden Önce Bilmeniz Gereken Bilgiler

Kategoriler
Son olaylar

Türkiye'ye Göç Etmed

2022/12/17

Türkiye'de Araç Satı

2022/12/17

Turizm

2022/12/17

Etiket Yasha Group
bizi takip et

Türkiye'ye Göç Etmeden Önce Bilmeniz Gereken Bilgiler

Alanya'da Gayrimenkul Edinimi ile Oturma Izni Alınması

Türkiye, gelirinin büyük bir kısmını turizm ve gayrimenkul yatırımlarından elde eden diğer ülkeler gibidir.

Türkiye'de yeni kanun ve yönetmelikler her zaman toplum tarafından kabul görülmesi ve arz ve talep düzeyi ile ilgilidir ve Türkiye Sağladıkları hizmetlerin karşılığında her zaman fazla sermaye elde etmeye çalışır.

Bu yazımızda yeni yönergede yer alan konular ve Gayrimenkul Edinimi ile Oturma Izni Alınması şimdilik şartlarından bahsedeceğiz.

26 Nisan 2022 tarihinde Tapu'da(Mülkiyet Senedi) belirtilen gayrimenkul değerinin büyük metropol şehirler için en az 75 bin dolar, küçük şehirler için en az 50 bin dolar olması gerektiği ve bahsi geçen tarihten itibaren bu şartları taşımayan bir ev satın alırsanız bu güne kadar iki yıl boyunca ev satın alarak turist ikameti verilen faydalarından yararlanabilmeyeceğiniz hususunda bir yönerge verildi.

Alanya Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir

Önceden Alanya'da ev satın alarak Türkiye ikamet izni alınması hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur ve sırf tapusu olan herhangi bir değerde bir eve sahip olmanız yeterliydi ve size kolayca 2 yıllık ikamet izni verilirdi.

Ancak şu anda Alanya'da ikamet edebilmeniz için evinizin Tapu'daki kayıtlı değerinin 75 bin dolar değil de en az 75 bin dolar olması gerektiğini gözünüz önünde bulundurun, Çünkü bu güne kadar örfe göre, siz mesela 100 bin dolar değerinde bir ev alıyordunuz ama belgede vergiden dolayı 150 bin lira belirtiyordunuz ki Şu anda, bu koşullar altında size nihayet 6 aylık ikamet izni verilir ve artık 2 yıllık ikamet izni verilmez.

Belirtildiği gibi, bu yönerge son zamanlarda yayınlandı ve detayları ve özel koşulları çok net değil ve yönerge olduğu için gelecekte birçok sebepten dolayı iptal edilebilir, bu yüzden ev satın almadan önce herhangi bir sorun yaşamamanız için mutlaka bu konuda gerekli bilgileri edinin.

 

Bu habere ilişkin bilgi almak için Türkiye'de 148'i arayabilir ve 5'i tuşlayarak Farsça konuşabilirsiniz. Ardından Goç İdaresi Dahili İkamet ünitesinden bir uzmanla konuşmak için tekrar 5'i tuşlayın.

Bu konuyla ilgili olarak son haberlere göre, ev satın alarak Türkiye ikamet izni alabilmeniz için, Alanya'daki evinizin kayıtlı değeri 75 bin dolardan düşükse, size sadece 6 aylık turistik ikameti verilir ve uzatılması dosyanızın yetkilisi tarafından onaylanması dışında Türkiye'deki banka hesaplarınızdaki hesap ekstresiniz ile doğrudan ilgilidir.Bu nedenle bu 6 ayda hesaplarınızda maksimum miktarda para bulundurmaya çalışın. ayrıca tüm işlemlerinizi, sadece bir banka hesabı üzerinden yapın ki sonradan ikamet uzatmaya hesap çıktınızla birlikte başvurduğunuzda bu ülkedeki varlığınızın Türkiye devleti yararına olduğunu kanıtlayabilirsiniz. Elbette bu hususlar, sadece müşterilerimizin tecrübelerine dayanmaktadır ve gelecekte değişebilir.

İkamet iznini kira sözleşmesi ile kazanan kişiler de aynı kural ve koşullara tabidir ve ikamet izinlerinin uzatılması Türkiye'deki finansal dolaşımlarına bağlıdır, bu nedenle bu konuyu ciddiye almanız ve her zaman banka hesabınızda belirli miktarda bakiye bulundurmanızı dikkate almak önemlidir.

 

Tapu Senedi Devir Yöntemleri ve Türkiye'deki Kuralları

 

Son 1-2 yılda İranlılar Türkiye'de gayrimenkul ve ev satın alma rekorunu kırdı.Son istatistiklere göre İranlıların Türkiye'de satın aldığı ev sayısı son iki yılda 15 kat arttı.

Eğer siz de Türkiye'nin farklı şehirlerinde gayrimenkul satın almayı planlıyorsanız, en iyi seçimi yapabilmeniz ve maddi ve zaman kaybından kaçınmanız için bu konuyla ilgili ayrıntıları ve içerikleri bilmelisiniz.

Türkiye'de Gayrimenkul alım satım yaparken en önemli konulardan biri tapu senedinin devir şeklidir.

Türkiye'de bir mülkiyet belgesinin yasal olarak devri için bazı prosedürler takip edilmelidir, peki bu prosedürler nelerdir?

 

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alma Prosedürleri

Bu bölümde, Türkiye'de istediğiniz gayrimenkulu seçtikten sonraki aşaması yani satın almanın en önemli adımlarından bahsedeceğiz:

Gayrimenkul Değeri Belirlenmesi

Türkiye'ye yerleştikten ve herhangi bir gayrimenkul seçtikten sonra, satın alırken yapmanız gereken ilk şey evin şimdilik değerini belirlenmektir. Evin alıcısı ilgili idareye müracaat ederek fiyatlama işlemini resmi bir uzman tarafından yapılması talebinde bulunmalıdır.

 

Şimdilik değeri hesaplanırken aynı mahallede bulunan üç evin fiyatı dikkate alınır ve bu üç evin ortalama fiyatı evin şimdilik değeri olarak belirlenir.

 

Devlet Uzmanının Türkiye'de gayrimenkul fiyatlaması ile ilgili dikkat çekici nokta, İran'dan farklı olarak uzmanın belirlediği fiyatın gayrimenkulün gerçek fiyatından çok farklı olmaması ve fiyat farkının genellikle %10'dan az olmasıdır. Bu nedenle gayrimenkul sahipleri tarafından gerçek dışı teklif verme ihtimali yoktur ve müşteri istediği gayrimenkulu gönül rahatlığıyla satın alabilir. Son olarak devlet uzmanı tarafından belirlenen fiyat tapu belgesinde tescil edilir.

 

Depozito Yatırılması

 

Tutarı belirledikten sonra alıcı, depozito tutarını gayrimenkul sahibinin hesabına yatırmalıdır.Tapuyu devrederken alıcı kalan tutarı gayrimenkul sahibinin hesabına yatırır ve depizito parasını yatırdıktan sonra Türkiye Göç İdaresi'nden mülakat zamanı talep eder ve  belirlenen saatte tüm belgelerle görüşmeye gider ve onların sorularını yanıtlar.

 

 

Sözleşme Yapılması

 

Alıcı istediği apartmanı seçtikten ve anlaşma belgesini inceledikten sonra, sözleşme tarafları sözleşmeyi gerçekleştirebilir.Yabancı yatırımcılar, Türkçe bilmiyorlarsa, noterin seçeceği bir hukuk tercümanını değerlendirebilir ayrıca ilgili kişiler avukat seçerek onun rehbeliğinden yararlanabilir.

 

Pasaport Çevrilmesi

 

Bir sonraki aşama, pasaportun noterler tarafından tercüme edilmesidir.Alıcı, sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra belirlendiği tutarı satıcının hesabına yatırabilir.Bir sonraki aşamada vekiliniz sözleşmeyi resmi senede çevirecek ve size teslim edecektir.bu senet gayrimenkul sahibinin fotoğrafı,  pul ve alıcının resmi imzası gibi şeyleri içerir.

 

Türkiye’de Gayrimenukl Satış Söleşmesi İçeriği

 

Türkiye'de tapu senedinin devir yöntemi ve kurallarına dayanarak alıcı, dilediği gayrimekulu satın almak istediği bölgenin belediyesindeki tapu ve kadastro kurumuna müracaat ettikten sonra ve fiyat belediye tarafından çevredeki üç evin ortalama fiyatına göre belirlendikten sonra size sözleşmeyi gerçekleştrimeniz için iki evrak teslim edilir.

Bu evraklar, belediye tarafından belirlenen nihai fiyat belgesini ve söz konusu taşınmazın vergi mükellefiyetinin bulunmadığını kanıtlayan belgeyi içermektedir.

Bu aşamaları geçtikten sonra, sözleşmeyi gerçekleştirmek için seçtiğiniz emlakçıya müracaat ederek, Türkiye'de gayrimenkul satın alma sözleşmesini yazma veya tapu senedini devretme işlemlerini yapmalısınız.

 

Türkiye’de Tapu Devir Sözleşmesi İçeriği

 

Türkiye'de Tapu Senedi devir sözleşmesinin en önemli içeriği:

 

Sözleşme Tarafları

 

Sözleşmenin her iki tarafının da adı ve soyadı, adresi, ulusal kimlik numarası gibi kişisel bilgiler sözleşmenin başında yer alır.

 

Sözleşme Konusu

 

bu bölüm, yüzölçümü, mahalle veya bölge, kat sayısı ve tam adres gibi gayrimenkulle ilgili tüm bilgileri içerir.

 

Gayrimenkul Satışı

Bu bölüm, gayrimenkulun fiyatı ve satış koşulları hakkında bilgiler vermektedir ve gayrimenkulun taksitle alınıp alınmayacağını belirler.

 

Sözleşme Devri

Bu içerikler, sözleşmenin taraflarını sözleşmede yer alan şartlara uymakla yükümlü kılar.

 

Sözleşme Feshi

 

Bu bölümde sözleşme fesih detaylarına ilişkin bilgilerden bahsedilecektir, taraflardan herhangi birinin sözleşme içeriğine uymaması durumunda bu bölüme istinaden haklarını geri alabilir.sözleşmeye uyulmaması durumunda, kusurlu taraf, yasalara göre gayrimenkul değerinin %5'ini diğer tarafa fesih tazminatı olarak ödemek zorundadır.

 

Tapu Senedi Tescil Ücreti

 

Türkiye'de tapu senedi devir yöntemi ve kurallarına dayanarak, senet tescil ücreti, Türkiye'de tapu senedinin devrinde doğrudan çıkarlarınızı ilgilendiren en önemli kısımlardan biridir.

Bu bölümde, gayrimenkulun ilgili harç ve vergilerinin detaylarından bahsedilecektir ve her iki taraf veya onlardan biri ödemeyi üstlenecektir.

Eğer Türkiye'de bir tapu senedini devretmeyi düşünüyorsanız, bu bölüme özellikle dikkat etmeniz önerilir.

 

Dipnot

 

Bu bölümde, ana sözleşme dışında taraflar arasında mutabakata varılan hüküm ve bilgilere yer verilir.

 

Sözleşme Taraflarının İskan Adresi

 

Bu bölümde alıcı ve satıcının tam adresi belirtilecektir.

 

Uyuşmazlık Çözüm

 

Bu bölüm, taraflar arasında muamele ile ilgili bir uyuşmazlık olabileceği durumlarda kullanılır ve bu bölümü doğru bir şekilde düzenlenerek ileride ortaya çıkacak sorunların önüne geçilebilir.

 

İmza

 

Türkiye'de gayrimenkul satın alırken tarafların imza atmaları son kısım olarak sayılacaktır.

 

Türkiye’de Tapu veya Gayrimenkul Devir Senedi

 

Tapu,aynı mülkiyet senedidir. aslında Türkiye'de mülkiyet senedine tapu denir.Son yıllarda bu senetlerin şekli ve görünümü biraz değişti ve QR(Kare Kodu) kodun eklenmesiyle muamelelerin güvenliği arttı. Kişiler QR kodu tarayarak gayrimenkulun tüm kayıtlarını ve bilgilerini görebilir.

Özet olarak her gayrimenkulun, gayrimenkul cinsini, konumunu, sahibinin yasal yetkilerini, gayrimenkulun yüzölçümünü vb. mülkiyet bilgilerini belirleyen bir yasal kimlik kartı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bu yasal kimlik karta tapu denir.

 

 

Türkiye’de Tapu Senedi Çeşitleri

kırmızı ve mavi tapu

Bu renklerin her birinin kendine özgü bir anlamı vardır.

iki tür mülkiyet senedi veya tapu vardır.

Mavi Tapu: Boş arazilere aittir.Bu renk, kat mülkiyetinin olmadığını gösterir.

Kırmızı Tapu: Her türlü gayrimenkule aittir.Bu renk, istenilen gayrimenkulde kat mülkiyet ve bağımsız bölümlerin var olduğunu gösterir, bu nedenle bu konuda dikkatli olun ve Türkiye'de gayrimenkul satın alma tapusunun kırmızı olması gerektiğini unutmayın.

Tapu’da Belirtilen Bilgiler

Tapuda belirtilen birçok bilgi vardır ki onları tam olarak açıkladık.Türkiye'de tapu devri yapmak için bu hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

İli

Bölge, İlçe veya Şehri

Mahallesi

Site ve Köyü

Sokağı

Mevkii(Durumu)

Sayfa No(Pafta No)

Blok No

Ada No

Gayrimenkul Niteliği

Arazinin Yüzölçümü

Gayrimenkulun Cephe Sınırı

Senet Sahibinin Biyometrik Fotoğrafı

Ofis, Ev ve Apartman Gibi Kullanıma Hazır Gayrimenkul (Kat Mülkiyeti)

Kullanıma Hazır Olmayan Daire Mülkiyeti (Kat İrtifaki)

Sadece Belirli Bir Süre İçinde Bir kişiye Ait Olan Kısmi ve Geçici Mülkiyet(Devre Mülk)

Gayrimenkulün Gerçek Satın Alma Fiyatı(Satış Bedeli)

Arsa Payı

Blok, Konut No

Bağımsız Bölüm No

Gayrimenkul Satış ve Devir Nedeni, Eski Sahibini Adı ve Devir İşlemleri(Edinme Sebebi)

Sahibi/Gayrimenkulün Şimdilik Sahipleri Bilgileri

Eski Mülkiyet Kayıt No(Sıra No)

Devir Tarihi

Gayrimenkulün Tescili ile ilgili Numaralar(Cilt No.Binder No/Sahife No/Yevmiye No)

Tapu ve Kadastro Dairesi Başkanı veya Yetkili Kişiler tarafından tapu tescilinde atılan imzalar(Siciline uygundur)

 

Türkiye'de Tapu Senedi Devri için Gerekli Olan Belgeler

Türkiye’de tapu senedini devretmek için aşağıdaki belgelere ihtiyacınız olacaktır.

 

-İnşaat Bitiş Belgesi ve belediye vergi ve harçlarını ödeme belgesi

-Tapu senedi veya gayrimenulun adresi, yüzölçümü ve konumu gibi tüm detayları ve koordinatları ile birlikte belge kayıt kuruluşundan alınan onay mektubu

-Alıcı ve satıcının iki yeni biyometrik fotoğrafı

-Villa, ev, apartman ve ofislerin zorunlu deprem sigortası poliçesi

-pasaport ve türkçeye resmi olarak çevirisi

-Vekaletnamenin aslı ve fotokopisi ile birlikte düzenleyen ülkenin Dışişleri ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanmış resmi tercümesi

-Sözleşme taraflarının Türkçeye hakim olmaması durumunda simultane tercümanın bulunması

-Alıcının nüfus cüzdanı veya ulusal kimlik kartının resmi tercümesi

 

Deprem Sigortası(dask)

 

Türkiye'de dask sigortası, bu ülkede inşa edilen tüm konut birimleri için zorunludur ve bu sigorta poliçesi olmadan su bağlantısı, elektrik bağlantısı ve hayatın birçok ihtiyacının karşılanması mümkün olmayacaktır.dask, deprem sırasındaki tüm veya kısmi hasarları sigorta poliçesinde yazılı limiteye göre karşılar.

 

Banka Hesabı

 

Bir sonraki adımda alıcı, yerel vergi dairesi tarafından Türkiye'de bir banka hesabı açmalı ve banka hesabını açtıktan sonra özel bir vergi numarası almalı ve onu yerel belediye ve bölgede tescil ettirmelidir.

 

Vergi ve Harç

 

Bir sonraki adımda, senedin alıcıya devri sırasında gayrimenkul değerinin yüzde dördü vergi ve harçlar olarak taraflardan teslim alınır ki bu miktar alıcı ve satıcı arasında eşit olarak bölünür.

 

İpotek Tahvilleri

 

Eğer evi satın alan kişi, banka kredisi talebinde bulunyorsa ve ev satın alma ücretinin bir kısmını ipotek tahvilleri veya banka kredisi ile sağlanıyorsa, evin tapusu, kredinin geri ödemensi bitene kadar banka ipoteğinde kalacaktır, dolayısıyla Türkiye'de gerekli tapuyu almak veya devretmek için belgeleri ve bankadan tapu senedi talebinde bulunmalıdır.

Türkiye devletinin emrine göre, bu ülkedeki tüm gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkullerini sigorta ettirmeleri gerekmektedir.Deprem sigortasının temel amacı, gayrimenkul sahiplerinin yıkıcı doğal afetlerle karşılaştıkları durumda krizi daha kolay yönetebilmeleri ve normal hayatlarına en kısa zamanda dönebilmeleridir. Bu nedenle Türkiye'de gayrimenkul alırken ve satarken Dask'a ihtiyacımız olacaktır.

Deprem Sigortasının 5 Ana Hedefi:

1_Tüm evlerin depreme karşı güvenliğini sağlanmak

2_Evleri yeniden inşa ederek depremlerin neden olduğu mali zararlarını azaltmak

3_Depremlerle ilgili devlet harçlarını azaltmak ve sonraki zararlar çin bütçe sağlanmak

4_Türkiye'de sağlam yapı yapılmasında katkıda bulunmak

4_Türkiye'de sağlam yapı yapılmasına katkıda bulunmak

5_Toplum düzeyinde sigorta bilgisinin geliştirilmesine yardımcı olmak

Konut biriminin hangi bölümleri Dask sigortası kapsamındadır?

Evin temeli, ana duvarlar, ortak ayırıcı duvarlar, istinat duvarları, bahçe alanının duvarları ve evin tavan ve tabanı, merdivenler, asansörler, koridordaki basamaklar, yanlar, köşeler ve binanın tamamlayıcı parçaları.

 

Türkiye'deki sigorta şirketlerinin birçoğu Dask sigortası hizmetlerini vermektedir, bu nedenle Dask'i kullanmanın en kolay yolu, binanın yakınında bulunan sigorta hizmet defteri şubelerine müracaat etmektir.

 

Türkiye'de ev satın alma vergileri

 

gayrimenbul satın almadan önce, Türkiyenin vergi durumunu bilmek çok önemlidir.İlk adımda herhangi bir garimenkulu satın almak için bir vergi numarasına ihtiyacınız vardır.Pasaportunuzun noterler tarafından tercüme edilmiş ve onaylanmış bir kopyası ile birlikte herhangi bir vergi dairesinden vergi numarası talebinde bulunabilirsiniz.

 

Türkiye'de gayrimenkul satın alırken veya tapu senedi devrederken, tapu harcı, katma değer vergisi(KDV), damga vergisi ve noter ücretleri gibi işlem vergilerine tabi olacaksınız.Ayrıca, Türkiye'de bir gayrimenkule sahip olmak kendi kendine emlak vergisine tabi olmak demektir.

Eğer gayrimenkulunuzdan kira bedeli elde ederseniz veya gayrimenkulunuzu satmaya karar verirseniz, gelir vergisine tabi olursunuz.Bu vergilerin her birinin belirli hesaplama ve ödeme kuralları vardır.

Katma Değer Vergisi(KDV)

Türk vergi kanunu, Türkiye'de gerçekleştirilen tüm ticari, sınai ve mesleki işlemlerin katma değer vergisine tabi olduğunu belirtir, normalde katma değer vergisi %18'idir. sırasıyla 150 metreden kısa ve 150 metreden yüksek konutlar için gayrimenkul değerinin yüzde biri ve yüzde 18'ine katma değer vergisi değişebilir.

Ancak, aşağıdaki koşullarda gayrimenkul katma değer vergisinden muaf olacaktır.

-Satıcı veya gayrimenkul sahibinin gayrimenkulde herhangi bir ticari faaliyeti olmadığı

-Gayrimenkul satıcısı, gayrimenkul işlemleriyle uğraşmayan ve gayrimenkulun iki yıldan fazla sahibi olan bir şirket ise

Ancak eğer sizin 5 yıldan fazla mülkiyet hakkınız varsa bu vergi sıfıra çevrilir.

 

Damga Vergisi

 

Türkiye'de, İran'da olduğu gibi, mülkiyet değiştirme işlemlerini yapmak için resmi dairelere müracaat ettiğinzde, gayrimenkul değerinin %4.4'ü oranında hesaplanan damga vergisi ödemeniz gerekmektedir.

 

Emlak Vergisi

Yıllık emlak vergisi, emlak değerinin yüzde 0.1 ile 0.6'sı arasındadır.Bu tarife gayrimenkulun türüne ve durumuna göre farklılık göstermektedir.

Örneğin konut için vergi matrahı yüzde 0.1, ticari mülkler için yüzde 0.4, tarım arazileri için yüzde 0.2’dir ki bu miktar kentsel alana göre de değişiklik göstermektedir.

Miras kalan gayrimenkulun üzerindeki vergi matrahı, gayrimenkul değerinin yüzde 4 ila 30'u arasında olacaktır.

Gelir Vergisi

Gayrimenkuldan kira bedeli elde ediyorsanız veya gayrimenkulunuzu satmaya karar veriyorsanız, gelir vergisine tabi olacaksınız.Gelir vergisi gayrimenkul değerinin yüzde 15 ila 30'u arasında olacaktır.

Türkiye'de Tapu Senedi Devri Yapmadan Emlak Borcu Sorgulanması

Gayrimenkul borcu, kredisi, yargı sistemi tarafından üzerinde olan yasal kısıtlamaları başta olmak üzere Türkiye'de Tapu ve Kadastro kurumundan gayrimenkul durumunu sorgulamanız, dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konudur.

Ayrıca yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın almalarıyla ilgili kural ve kısıtlamaları hakkında bilgi edinin.

Yabancıların Türkiye'de gayrimenkul satın almalarının sayısı artmasıyla birlikte, her türlü tapu senedinin devri yapmadan önce, alım ve satım sürecinde olası herhangi bir sorunla karşılaşmamak için gayrimenkulun yasal kimliği hakkında tam bilgilerin kontrol edilmesi önerilir.

Senedin Devri İçin Gereken Süre

Genel olarak, Tapu ve Kadastro Dairesine müracaat ettikten sonra, senet devir işleminin tamamlanması yaklaşık 3_5 iş günü sürecektir.

 

Alanya'da Emlak

 

Alanya'da gayrimenkul, genellikle yapım aşamasındaki projeler olarak adlandırılan yapım aşamasında olan apartmanlar, ikinci el apartmanlar ve villalara ayrılmıştır.Bu yazımızda idari ve ticari arazi ve birimlerinden değil de sıkça talep edilen ve hakkında oldukça bilgi sahibi olmak istediğiniz gayrimenkullerden bahsedeceğiz.

Türkiye'ye ve özellikle Alanya şehrine göç etmek ve yaşamak isteyen kişiler aşağıdaki hususlardan birini arıyor:

Alanya'da villa almak, Alanya'da villa kiralamak, Alanya'da apartman kiralamak, Alanya'da apartman satın almak

Alanya'da özellikle İskandinav bölgesinde gayrimenkul satın almak uzun yıllardır yabancıların ilgisini çekmiştir. İranlılar bu şehirde gayrimenkul satın alıp yatırım yapmakla ilgilenmeye başlamışlar.

Alanya'da ev almak için acele etmeyin, farklı mahallelerdeki evlerin proje ve fiyatları hakkında doğru bilgi alarak ve satın alma amacınızı bilerek, çok iyi bir satın alımı düşünebilirsiniz. Biz de size tavsiyelerde bulunmak için WhatsApp aracılığıyla hizmetinizdeyiz..

Alanya'da Ev Kiralama

2022 yılından itibaren ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra teklif açısından çok sınırlı ve fiyat açısından çok pahalı hale geldi ve fiyatı geçen yıla göre iki ila üç kat arttı.

Temmuz 2022 Alanya'da bir mülk kiralama fiyatı, tüm olanaklara sahip bir apartmanda mobilyalı tek yatak odalı lüks bir evin en az 1.500 Euro ve yıllık kirası aylık 1.000 euro civarındadır.Genel olarak kontrol etmek istersek, tek odalı mobilyalı bir evin kirası 600-700 euro civarında ve iki yatak odalı bir evin kirası 900-1000 euro civarındadır.

 

Alanya'nın geleceği

 

Alanya yakında, muhtemelen 2022'nin sonunlarında veya nihayet 2023'te bağımsız bir il olacaktır ve eğer bu şekilde gerçekleşirse bu şehirde konut fiyatları kesinlikle artılacaktır.Bu şehirde fiyat artırımının birçok nedeni var ki aşağıda açıklanmıştır:

 

1-Arzın talebe göre çok daha düşük olması

2-Şehirde çok az sayısıda ev bulunması

3-Turistik olması ve dünyanın her yerinden turist çekmesi

4-Şehrin küçük alanı ve deniz ve dağlarla çevrili olması

ve Alanya'da ev fiyatlarını artıran birçok neden vardır.

 

Türkiye'de Tapu Senedi Devri ile ilgili Ücretler

 

Türkiye'de tapu senedi ücreti, projenin alım satımından sonra ödenen meblağdır ve bu bedelleri ödemeden tapudaki gayrimenkulun mülkiyetini devredemezsiniz. Tapu Senedi ücretlerini ödemek için yıl sonuna kadar fırsat verilir.

Tapu ve Kadastro dairesine yanlış bilgi veren veya tapu bedelinin tamamını ödemeyen kişi ağır para cezasına çarptırılır.

Gayrimenkulun satıcısı ve alıcı, tapu senedi ücretlerini birbirinden ayrı olarak öderler.Alım satımla ilgili muamelelerde tapu senedi ile ilgili toplam ücretler %4 olarak uygulanır. Bu ücret, konut, defter, çiftlik arazisi vb. satılan tüm mülkler için belgede beyan edilen satış fiyatının %4'ü olarak hesaplanan ücrettir.

 

Tapu Senedinin İmzalanması ve Türkiye'deki Tapu Senedinin Adınıza Devri

 

Ev satın alma sürecinin son aşaması, işleme taraflarının tapu senedine imza atmasıdır.

Türk ikameti almak için yasak mahalleler

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yabancı yoğunluğu nedeniyle, Türkiye'nin farklı illerinde 781 mahallenin uluslararası koruma ve yeni doğan aileler hariç oturma izinlerinde yapılan değişiklikler nedeniyle yasak ve kapalı olduğunu saygıyla bildiririz.

 

 

 

 

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Haziran 2022'de Türkiye Göç İdaresi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz 2022'den itibaren Türk mahallelerinde kalabilecek yabancı sayısının %25 ila %20’ye azalacağını beyan etti. Ayrıca bu Bakanlığın Türkiye'nin 1200 mahallesinde yabancı uyrukluların yeni ikametini yasaklamak niyetinde olduğunu da açıkladı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yasak ve kapalı mahalle sayısı 1169'a artmış ve kapalı mahalleler aşağıda belirtilmiştir.

Alanya şehrinde emlak satın alarak veya kiralayarak ikamet izni alabilmeyeceğiniz Kargcak, Kestel ve Avsallar olmak üzere 4 bölge yer almaktadır.

Türkiye'de Gayrimenkullerin Sınıflandırılması

Türler                                              Kategoriler                                                                   Yatırımlar

-Apartman                                      -Yeni binalar                                                               - Ticari gayrimenkuller

-Villa                                              - Lüks ve akıllı gayrimenkuller                                   -Otel

-Pent Hous                                     - deniz kenarındaki gayrimenkuller                             - Restoran ve kafe bar

-Arazi                                             -ucuz gayrimenkuller                                                   -Arazi

 

 

 

Alanya'da emlak

 

Son yıllarda Türkiye'ye göç etme ve bu ülkenin emlak piyasasına yapılan yatırımlar oldukça arttı ve birçok yatırımcı ve göçmen bu ülkenin farklı şehirleri arasında en iyi seçeneği arıyor. Eğer siz de Türkiye'de Alanya şehrinde, gayrimenkul satın almayı düşünüyorsanız, öncelikle mantıklı seçiminiz için sizi tebrik ediyoruz.

 

Alanya, Türkiye’nin gelişen bölgelerinden biri olarak sadece gayrimenkul açısından değil de, turizm, kentsel altyapı, ulaşım vb. açısından da çok parlak bir geleceğe sahiptir ve Türk devletinin gelecek planlarına göre bu şehir yakında Türkiye'nin güneyinde bir turizm merkezi olacaktır.

 

Alanya, Taurus dağlarının ortasında, Türkiye'nin güney sahilinde, Antalya bölgesinde yer almaktadır.Alanya'nın turizm ve spor olanaklarına sahip olmasının avantajları ve zengin su ve elektrik kaynakları, Alanya'yı tatil yapmak isteyen turistler ve Alanya'da gayrimenkul satın almak istiyen yatırımcılar için iyi bir maksat haline getirmiştir.

 

Tüm bu hususlara rağmen gayrimenkul satın almak uzun bir süre düşünmeyi ve farklı açılarlardan değerlendirmeyi gerektiren zor bir karardır. Alanya'da ev satın almanın farklı açılarını öğrenmek için bu yazının devamında bizimle kalın.

 

Alanya'da Gayrimenkul Satın Alma Avantajları

Alanya'da gayrimenkul satın almanın en önemli avantajları şunlardır:

İklim

Alanya'nın en çok bilinen özelliklerinden biri, tüm yıl boyunca güneşli havası ve hoş nemli olmasıdır. Alanya'da ortalama sıcaklık derecesi kışın 15 santigrat, yazın ise 40 santigrat derece civarındadır.Alanya'da bir ev satın almayı düşünüyorsanız, Aralık-Şubat aylarının en soğuk ayları olduğunu ve Haziran-Eylül aylarının bu bölgedeki en sıcak aylar olduğunu, Ağustos'un ise Alanya sıcaklığının zirvesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu sıcaklık ve nem katlanılabilir derecededir ve dağlarla deniz arasındaki çatışma nedeniyle bu şehirde özel hava koşulları oluşturmuştur ve sıcak aylarda serin esinti ve normal sıcaklık kendisiyle birlikte bu bölgeye turistleri getirilmektedir.halbuki kışın havası da ev dışında açık havada yürümeye uygundur.

 

 

Alanya'da gayrimenkul satın alma talebinde bulunan kişiler için en çekici konulardan biri Alanyanın kültür ve yaşam tarzıdır.Alanya, Türk halkı arasında popüler bir turizm şehri olduğu kadar, aynı zamanda turistler ve göçmenler için de bir maksattır ve bu konu, bu bölgede farklı kültürlerin oluşmasına yol açmıştır. Avrupa,Amerika, İran ve Rusya’dan alanya’ya yerleşen insanlar Alanya'nın geçici veya daimi sakinlerini oluşturmaktadır.Bu nedenle, bu şehir, geleneksel ve modern olmak üzere iki genel aktivite sosyal olanaklar kategorisine sahiptir.

Örnek olarak Alanya'da yerel yemekler sunulduğu bir lokantada veya uluslararası menuya sahip bir restoranında yemek yiyebilir, müze, kızıl küle ve antik kaleyi ziyaret edebilir ya da eğlenmek için kayak ve teleferiğe gidebilirsiniz.

Alanya sahilinde koşmak ve yürümek, Dimçayı Nehri kenarında piknik yapmak ve hatta mağazaları, büyük mağazaları ve geleneksel müzik danslarıyla Atatürk Caddesi'ni içeren Alanya şehir merkezini ziyaret etmek bu şehirde hayatın diğer çekici yanlarıdır.

 

Taşıma ve Kolayca Hava Erişimi

 

Alanya'ya ulaşım bu bölgede 2 havalimanı olduğu için oldukça kolaydır.Antalya Havalimanı Alanya'ya araçyla iki saatten daha kısa mesafededir ve dünyanın her yerine günlük uçuşlar sunmaktadır.Gazipaşa Havalimanı Alanya'ya sadece 20 dakika uzaklığındadır ve bu havalimanından taşıma ücretleri makul ve uygundur, işte bu avantaj Alanya'yı güney şehirlerin arasında bir turizm ve yatırım merkezi olarak önceliklendirmiştir.

lanya'da Gayrimenkul Alanında Yapılan Yatırımlar Nedeni

Başta İranlılar olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden Alanya'da gayrimenkul satın almak isteyen insanların birçoğu, bu şehirde daimi olarak göç etmek ve Türkiye ikametini kazanmak talebindedir.Türkiye daimi ikametini kazanmak için satın alınacak gayrimenkul değerinin 400 bin dolardan fazla olması gerekmektedir ve alıcı ikamet iznini aldıktan üç yıl sonrasına kadar gayrimenkulu satmaya hakkı yoktur.

Ayrıca Alanya'da gayrimenkul satın almak çok güvenli bir yatırım yöntemi olarak sayılır. Son on yılda Alanya'nın emlak piyasası muazzam bir şekilde gelişti.Her ay bu alanda bir süre gayrimenkul işlemleri yapılmaktadır ve yabancı göçmenler ve Türk alıcılarının piyasası sürekli dönüşüm halindedir. Bu nedenle Alanya'da gayrimenkul satın alma piyasasında çok fazla kar vardır.Bu alanın sürekli gelişmesi nedeniyle bölgede gayrimenkul satın alarak en fazla kar elde etmek için Alanya'ya yatırım yapmanın 8 ila 10 yıllık uzun vadeli bir vizyona sahip olmanız önerilir.

Bununla birlikte Alanya'da gayrimenkul satın almayı planlayan ancak şu anda bu bölgede çeşitli nedenlerden dolayı yaşama imkanı olmayan kişiler için gayrimenkul kiraya vermek güzel bir fırsat olarak değerlendirilir.Tabii ki Alanya'da gayrimenkul kiralamanın iyi bir kar kazancın yanısıra özel kuralları da vardır.Örneğin, kiracının bilgilerini devlete bildirmelisiniz, belirtilen vergiyi ödemelisiniz ve bina yönetimi ve onarım gibi diğer hususlar için bu alanda faaliyet gösteren firmalardan yardım alabilirsiniz.

Alanya'daki Proje İmkanları

Projeler aslında Alanya'da gayrimenkul satın almak isteyenlere ön alım ve taksitli satın alma imkanı sağlayan inşaat firmalarının daire biriktirmeleridir.Bu projelerin farklı olanakları vardır. dekorasyon ve Amerikan tarzında mimarisi, donanımlı mutfakları, yüksek tavanları ve granit veya seramik zeminleri ile yapılmakta olup, projeler size 5 yıldızlı otellerin eşsiz olanaklarını sunmaktadır.

Alanya'da veya diğer Türk şehirlerinde gayrimenkul satın almak, bu alandaki uzmanlara danışmayı gerektirir.Bu konuda uzmanlık danışmanlık hizmetlerini almak ve daha fazla bilgi edinmek için Yaşagrubun uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Danışmanlarımız, gayrimenkul satın alma hususunda size bütçenize göre en iyi danışmanlık hizmetini sunacaktır.

Yasha Groupta Türkiye Gayrimenkulleri

İstanbul

Antalya

Alanya

Gazipaşa

Demirtaş

yashagroup

Paylaş
kullanıcı yorumları