Informationer innan immigration till Turkiet.

Kategorier
Senaste händelserna

Informationer innan

2022/12/10

Köp och sälj av bila

2022/12/17

Turist och sightseei

2022/12/17

Följ oss

Informationer innan immigration till Turkiet.

 

Få Turkiets uppehållstillstånd  genom att  köpa fastighet I Alanya

Turkiet liksom andra länder  erhåller en del av sina inkomster genom turism och fastighetsinvesteringar.I Turkiet är lagar och direktiv relaterade  och beroende  på utbud och efterfrågan i samhället.  De turkiska myndigheterna försöker alltid att få in mer capital I utbyte mot  tjänster som de erbjuder. I det här avsnittet talar  vi om det nya  direktivet  och villkoren  att få Turkisk uppehållstillstånd  genom att köpa hus .

Den 26 april 2022 utfärdades ny circular . På grund av cirkulären , baserad  på värdet som står i fastighetens dokument . I de stora städer måste värdet vara minst 75000 amrikanska dollar och i små städer skall det vara minst 50000 amrikanska dollar. Om man icke uppfyller dessa villkor  kommer man inte att vara berättigad att få det två åriga turistisk uppehållstillståndet som beviljas genom att köpa hus.

Det ska noteras att Alanya är i rad av de turkiska stora städer. Tidigare fanns det inga begränsningar för att få  turkiskt uppehållstillstånd genom att köpa et thus i Alanya och man kunde få ett två årig  turistisk uppehållstillstånd genom att köpa  ett hus av vilket värde  som helst.

Men för tillfället  , för att få uppehållstillståndet i Alanya  var noga med att notera att ditt hus måste ha värdet minst 75000 amrikanska dollar i Tabu( dokumentet) . Fram till nu och före detta nya cirkulären  var procedure  så här , förmodligen  köpte man  ett hus värt  hundra tusen amrikanska dollar men dess värde skrevs 150000 turkiska lira  på grund av skattefrågor. Men nu får man inte två årig uppehållstillståndet med dessa villkor. Man kan få maximum 6 månaders uppehållstillstånd. Som nämnts ovan har detta nya cirkulären meddelats.Men detljerna är inte tydliga ännu. Det är möjligt att cirkulären avbrytas I framtiden. Så se till att få de nödvändiga informationer innan  köpet av ett hus så att du  förhindra  eventuella  problemen  efteråt .  Du kan ringa tel. nr. 157 i Turkiet. Om du skall tala persiska slå anknytningen nr. 5  och för att tala med rådgivaren  på GOCH  avdelningen slå  igen nr. 5.

Enligt de nya nyheter kan man få bara 6 månaders uppehållstillståndet om man köper ett hus med värdet under 75000 amrikanska dollar i Alanya. Förlängningen  beror på  den ekonomiska  omsättningen  på ditt bankkonto i Turkiet.

Försök därför att under dessa 6 månader  ha mest likviditet på dina konton och  gör transaktioner endast  med ett konto att kan bevisa  att din närvaro i det här landet är användbar. Dessa är en del av erfarenheter av våra kunder. De här kan förändras i framtiden.    

De som har fått sina uppehållstillståndet genom  sina hyreskontrakt omfattas  av samma regler och villkor ,  och förlängningen  av deras vistelse beror på den finansiella omsättningen  av deras bankkonto I Turkiet.

Därför är det mycket viktig att  alltid ha en hög belopp av pengar in I kontot.

Överföring av fastighetsdokumenten  i Turkiet och dess regler

Under de  ett eller två senaste åren slogs rekordet för fastighetsköp i Turkiet av iranier.

Enligt publicerade statistik antalet iranier som har köpt hus i Turkiet har ökats 15 gånger under de senaste två åren 

Om du planerar att köpa en fastighet i olika städer i Turkiet bör du vara medveten om dess detaljer och bestemmelser för att undvika båda ekonomiska och tidsförluster.  En av de viktigaste frågorna när man köper och säljer fastigheter är hur man överför en fastighetsdokumenten I Turkiet.För att lagligt kunna överföra en fastighetdokument i Turkiet måste vissa regler följas. Men vad är dessa reglerna?

Steg för att köpa hus i Turkiet

I det här avsnittet kommer vi att nämna de viktigaste stegen för att köpa ett hus i Turkiet efter att ha valt den önskade fastigheten.

 

 

Fastställande av fastighetensvärde

Efter att ha rest till Turkiet och valt en fastighet är det första du bör göra när du köper är att bestämma husets nuvarande värdet. Köparen av huset bör vända sig till relevant kontor så att priset görs av en officiell expert.Vid beräkningen av nuvärdet beaktas priset på tre hus i samma kvarter och medelpriset  för dessa tre hus betraktas  som husets nuvärde. Vanligtvis skiljer sig priset som bestäms av regeringsexperten inte mycket från  det verkliga priset på fastigheten. Prisskillnaden är vanligtvis mindre än 10%. Av denna anledning finns det ingen möjlighet  till orealistiska erbjudanden från fastighetsägarna och kunden kan köpa den önskade fastigheten med förtroende och slutligen registreras det pris som bestäms av den statliga experten i fastighetsdokumentet.

Förskottsinbetalning

Efter fastställande av beloppet ska köparen sätta in förskottbetalningen på ägarens konto. Efter att ha satt in förskottbetalningen begär han en intervju från den Turkiska immigrationsdepartementet och åker dit vid utsatt tid  med alla dokument för intervjun och svarar på deras frågor.

Undrskrivning av avtal

Efter att ha valt önskade lägenhet av köparen och efter att ha granskat avtalet kan de fortsätta att ingå avtalet. Om utländska investerare inte talar turkiska kan de överväga en juridisk översättare som valts av notarius publikus . De kan också dra nytta av vägledningar genom att anställa en advokat.

Passöversättning

Nästa steget är passöversättning på notarius publikus. Köparen kan sätta in önskat belopp på säljarens konto. I nästa steg kommer din advokat att omvandla kontraktet till ett officiellt dokument och ge det till dig. Detta document innehåller  ägarens bild , frimärket, och köparens officiella underskrift.

Detaljer av fastighetsköpsavtalet i Turkiet

Om överföring av fastighets dokumentet  och dess regler i Turkiet.Efter att köparen gått till fastighetsavdelningen i regionens kommun och priset bestäms av kommunen på grund av 3 liknande hus i samma kvarter, kommer kommunen att ge dig två ark för att skriva på kontraktet.

Dessa två ark är det slutliga prisdokumentet som fastställts av kommunen och beviset på att fastigheten har inga skatteskulder. Efter att ha gått igenom dessa steg bör du gå till din valda fastighetsmäklare  för att underteckna ett kontrakt  och skriva ett köpesavtal  eller överlåten av fastighetensdokument i Turkiet.

Detaljer av fastighetens dokumentsöverförings avtal  i Turkiet

De viktigaste punkterna i avtalet för fastighetens dokumentöverföring är som nedan:

Parter av kontraktet

Båda sidors personuppgifter  som namn och familjenamn  adress och  personnr.o.s.v  skrivs i  början av  avtalet.

Kontraktsföremål

Detta avsnitt innehåller all information om  fastigheten. Inklusive måtet på kvadratmeter, kvarter, området, antal våningar , exakt adress o.s.v.

Fastighetsförsäljning

Detta avsnitt innehåller prisinformationer  och regler för fastighetensförsäljning och anger om fastigheten köpes på avbetalning eller inte.

Kontraktsöverföring

Denna bestämmelse ålägger avtaletsparter att följa villkoren av avtalet.

Avslutande av kontrakt

I det  här avsnittet kommer information om uppsägning av kontrakt att nämnas. Om någon av parter inte följer bestämmelser i avtalet kan de i hänvisa till detta avsnitt vidta åtgärder för att återställa sina rättigheter.

Det bör noteras att i eventuellt uppsägning av kontraktet måste den skyldige sidan betala 5% av egendomsvärdet till andra parten som skadestånd för uppsägning av kontraktet.

Dokumentregstreringsavgifter

I metoden för att överföra ett fastighetsdokument  och dess regler i Turkiet är avgifter för dokumentregistrering  en av de viktigaste delarna som är direct relaterad till dina intressen vid överföring av fastighetsdokument i Turkiet.

I det här avsnittet nämns detaljerna relaterade till fastighetens avgifter och skatter och båda parter  eller en av dem kommer att åta sig att betala det.

Det rekommnderas att  om du  ägnar särskild uppmärksamhet åt detta avsnitt om du avser att  överföra ett fastighetsdokument  i Turkiet.

Anteckningar  

I detta avsnitt ingår bestämmelser  och information som avtalats mellan parterna utanför huvudkontraktet.

Kontraktparternas adresser

I detta avsnitt anges den exakta adressen till köparen och säljaren.

Tvistlösning

Detta avsnitt används när det kan uppstå en tvist mellan parterna angående avtalet och de kan undvika framtidens problemen om de ställer denna klausul på korrekt sätt.

Underskrivning

Att underskriva avtalet  av parterna är avslutnings delen av avtalet till att köpa en  egendom i Turkiet.

TAPU eller fastighetsöverförings dokument i Turkiet

Tapu är egendomsdokumentet. Fastighetsdokument  Turkiet kallas för Tapu.

Under de senaste åren har utseende och formen av dessa dokument förändrats lite. De har lag ten QR-kod vilken har ökats handlingarnas säkerheten . Om man skanera QR av dokumentet  kan man se på alla fastighetens register och  informationer. Kortfattat kan vi säga att varje fastighet  har ett juridiskt identitetskort,som innehåller informationer om relaterade till ägande, typ av fastigheten, lokaliseringen av fastigheten, rättsliga befogenheter för ägaren, storlek på fastighet, etc. Detta juridiska identitetskort kallas Tapu.

Typer av fastighetsdokument i Turkiet

Fastighetsdokument eller Tapu innhåller två typer.

Röd Tapu och blå Tapu.

Var och en av dessa färger har sin egen betydelse

Blå Tapu tillhör de tom marken . Denna färgen visar att ingen våningarsägande finns i tomten.

Den röda Tapun tillhör alla typer av fastigheter. Denna färg indikerar förekomsten av ägande av oberoende våningar och  sektioner i den önskade fastigheten, så var  uppmärksam på denna fråga och var medveten om att Tapun av fastigheten i Turkiet måste vara röd.

 

Informationer som står i Tapu

I fastighetsdokumentet finns det mycket information som vi har redan förklarat I detaljer, och du måste vara uppmärksam på följande saker för att överföra fastighetsdokumentet i Turkiet:

-Landskap( ili)

-provins, district  eller stad( ilςesi)

-grannskapet( Mahallesi)

- by och delstaden ( köyü)

- gata ( sokagi)

-lokalisering( Mevkii)

-sidan nr.(Pafta No.)

-Blockens nr.( Ada No. )

-Kvarter nr.(Parsel No.)

-Typ av fastigheten (Niteligi)

- Tomtens ytan (Yüzölςümü)

-gränsningar omkring fastigheten(Siniri)

-Biometrisk bild av dokumentsägaren(Fotograf)

-Färdig att använda fastighet som kontor, hus , lägenhet(Kat mülkiyeti)

-Att äga en enhet som inte är redo att användas(Kat Irtifaki)

- Tillfälligt ägande som tillkommer en person endast under en viss tid(Devre Mülk)

- Fastighetens faktiska köpesskilling(Satis bedeli)

- Andel av marken (Arsa Payi)

-Fastighetens block nr.( Blok No.)

-Vånings nr.( Kat No.)

-Enhetsnummer(Bagimsiz bölüm No.)

-Försäljningsorsaken och överföring av fastigheten , Namnet av tidigare ägaren och hur man överför(Edinme sebebi)

-Nuvarande ägare/ägarnas uppgifter(Sahibi)

-Tidigare ägarregistreringsnummer(Sira no.)

-Överföringsdatum(Tarihi)

- Nummer relaterade till fastigheter I registret( Cilt No.Binder No./Sahifa No. / Yevmiye No. )

- Tapu underskrivning av chef av Tapu kontoret eller auktoriserade personer(Siciline uygundur)

Nödvändiga dokument för överföring av fastighetens dokumet i Turkiyet

För att överföra en fastighetsdokument i Turkiet behöver du följande dokumenten:

 • Inlämning av avslutningsintyg  och avräkning av kommunala skatter och avgifter.
 • Fastighetsdokumentet plus registreringsverketsbrev  som visar  detaljer liksom address, ytan, fastighetens lokalisering, etc.
 • Två stycke nya biomtriska bilder av köparen och försäljaren.
 •  Obligatorisk jordbävningsförsäkring för villa, hus , lägenheter och kontor.
 • Passport med officiellt översättning på Turkiska.
 • Originalet och kopian av fullmakten tillsammans med den officiella översättningen som godkänts av det utfärdande landets utrikes och justitiedepartementen.
 • Närvaro av en tolk ( om prterna inte talar Turkiska)

Officiella översättningen av köparens personbevis eller  det nationella identitetskort.

Jordbävningsförsäkring(DASK)

Dask försäkringen är obligatorisk för alla enheter som byggs I detta land och utan denna försäkring kommer det att inte vara möjligt att få vattenledning eller eldistrubution eller andra livsnödvändigheter.

Dask ersätter skadeståndet av jordbävningen   hel eller del av den beroende på gränsen för skyldigheten som star i försäkringsavtalet.

Bankkontonummer

Nästa steg för köparen är att öppna ett bankkontonummer I Turkiet av den lokala skattekontoret och skaffa ett speciellt skattenummer och registrera det  hos lokala kommunen och regionen.

 

 

 

Skatter och avgifter

I nästa steg debiteras 4% av fastighetens värde som skatter och avgifter från parterna vid överlåtelsen av fastighetshandlingar till köparen.Vilken  delas lika mellan köparen och säljaren.

Bostadsobligationer

Om den som har köpt huset ansökt om banklån och finanserat en del av kostnaden för att köpa huset, genom ett banklån eller bostadsobligationer kommer bostadsdokumenten att finnas kvar hos bankens pantlån till slutet av lånets återbetalning. Så det krävs dokumenten från banken att överföra fastighetsdokumenten till köparen.

Eligt order från turkiska regeringen är alla ägare skyldiga att försäkra sin egendom. Huvudsyftet med jordbävningsförsäkring är att Dusk försäkringsinnehavare lättare kan hantera krisen efter att ha stått inför destruktiva naturhändelser och kan återgå till sina vanliga rutiner så snart som möjligt.Därför behöver man Dusk försäkring när vi köper eller säljer  fastigheter i Turkiet.

5 huvudmål för jordbävningsförsäkringsprogrammet.

 1. Skapar säkerhet för alla hus mot jordbävningar.
 2. Att minska börden av ekonomiska förluster orsakade av jordbävningar
 3. Minska statliga kostnader relaterade till jordbävningar och skapa medel för efterföljande skador.
 4. Bidrar till hälsosamt byggande I Turkiet
 5. Hjälper till att utveckla  medvetenhet om försäkringar på samhällsnivå

Vilka delar av bostaden omfattas under  Dusk försäkring?

Husets grund och fondationen, huvud väggarna, gemensamma mellanväggar, stödmurrar, väggarna i trädgårdsområdet. Husets tak och golvet, trappor,  hissar, fotsteg i trappan, korridoren, tak, hörn och  kompletterande delar av bygganden.

De flesta försäkringsbolag tillhandhåller Dask försäkringstjänster. Därför är det enklaste sättet att använda Dusk att besöka försäkringskontoren nära byggnaden.

Husköparskatter i Turkiet

Innan du köper en fastighet är det mycket viktig att förstå skattesituationen i Turkiet. I det första steget behöver du ett skattenummer för varje fastighetsköp.Du kan få ett skattenummer genom att vända dig till varje skattekontor ( tillsammans med ditt pass översättningen som notarius publikus har bekräftat den).

När du köper fastighet eller överför  fastighetsdokument  i Turkiet är du föremål för transaktionsskatt, liksom äganderättsdokument, mervärdeskatt, stämpelskatt, och officiella dokumentavgifter .   Dessutom genom att äga en fastighet i Turkiet kommer du automatisk  att bli föremål för fastighets-  och tillgångsskatt.   Om du tjänar hyresintäkter från din fastighet eller bestämmer dig för att sälja din fastighet kommer du att bli föremål för inkomstskatt. Varje av de här skatter har sina egna särskilda regler för beräkning av betalning.

Mervärdeskatt( KDV)

Enligt den Turkiska skattelagstiftningen alla de kommersiella, industriella och professionella transaktioner som genomförs i Turkiet är föremål föremål för mervärdeskatt. Normalt är mervärdeskatten 18%. För bostadsfastigheter mindre än 150 kvadratmeter och över 150 kvadratmeter är mervärdeskatten lika med 1% respektiv 18 % av fastighetsvärdet.

Fastigheten kommer dock att vara befriad av mervärdeskatt under följande omständigheter:

-Om säljaren eller köparen inte har någon kommersiella verksamhet på fastigheten.

-Om säljaren är ett företag som inte är verksamt inom fastighetsbranschen  och äger fastigheten i mer än två år.

Det bör noteras att denna typ av skatt är noll om man har äganderätt i mer än 5 år.

 

 Stämpelskatt

I Turkiet när du går till notarius publikus för att byta ägandet måste du betala en avgift som stämpelskatt. Skatten beräknas med en sats på 4.4% av fastighetens värdet.

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskatten ligger på mellan 0.1%  och 0.6% av fastighetsvärdet, beroende på fastighetens typ och läge.

Till exempel är skatten för bostadsfastigheter 0.1 % , kommersiella fastighetr 0.4% och jorbruks tomter 0.2%

Det bör noteras att detta värde varierar beroende på olika stadsorter.

Skattesatsen på ärvd egendom blir mellan 4% och 30% av fastighetensvärdet.

 

 

Inkomstskatten

Om fastigheten har hyresinkomst eller du har bestämt dig att försälja den kommer du att bli föremål för inkomstskatt. Inkomstskattesats är 15% till 30 % av fastighetensvärdet.

Förfrågan om egendomsskuld för överföring av fastighetsdokument

Att fråga om fastighetsstatus från den Turkiska fastighetsregistreringsorganisationen angående fastighetsskulder, lån eller juridiska restriktioner på fastigheten av rättsvesendet eller andra är mycket viktig  att man bör vara uppmärksam på.

Läs också: Regler och restriktioner för att köpa fastighet i Turkiet för utlänningar

Med ökningen av köp av egendom av egendom av utlänningar I Turkiet är det bättre att kontrollera den fullständiga informationer om fastighetens juridiska identiteten för att undvika eventuella  problem i köp och försäljningsprocessen.

Den tid som krävs för att överföra dokumentet

I allmänhet efter att du har vänt dig till fastighetsregistret eller Tapu , kommer det att  ta 3 till 5 drbetsdagar för dokumentöverföringsprocessen att slutföras.

Fastigheter i Alanya

Fastigheter i Alanya är generellt uppdelade i lägenheter under uppförande (som allmänt kallas projekt under uppförande), begagnade lägenheter och villor.

I den här artikeln talar vi inte om de administrative och kommersiella enheter, utan  talar vi om de fastigheter som det finns stor efterfrågan på och man vill veta mycket  om dem.

Människor som tänker  bo och immigrera till Turkiet och staden Alanya letar efter något av följande:

-Att köpa en villa i Alanya- att hyra en villa i Alanya- att hyra en lägenhet i Alanya- Att köpa en lägenhet I Alanya.

Att köpa en fastighet i Alanya har uppmärksammats av utlänningar sedan några år.

Speciellt bland skandinavier och Iranier har de funnit ett stort intresse för att köpa och investera I fastigheter I denna stad.

Ha inte brottom att köpa ett hus i Alanya. Genom att  få rätta inforrmationer  om projekt och priser I olika stadsdelar och genom att veta syftet om ditt köp kan du hoppas på ett bra köp. Vi finns också till din tjänst för att hjälpa dig med Konsultation via Whatsapp

Hyrorna i Alanya

Från och med år 2022  och särskild efter  Rysslands krig mot Ukraina utbudet av fastigheter blev begränsade och hyrorna blev 2 till 3 gånger dyrare än förra året.

Hyrespris i Alanya

För närvarande ( jul. 2022 ) hyran för en möblerad lyx lägenhet med 1 sovrum i en Komplex med alla bekvämligheter är en månadshyra  1500 Euro och för ett årshyres kontrakt är 1000Euro per månad.   I allmänhet om vi vill kontrollera är hyran för ett möblerad hus med ett sovrum circa 600  till 700 Euro och två sovrum är circa 900 till 1000 Euro.

Om Alanyas framtid

Alanya kommer snart  och möjligen i slutet av detta år eller under år 2023 blir ett självständigt landskap. Om detta händer kommer prisen på bostäder I denna stad säkert att öka. Det finns många anledningar till ökningen av priserna i denna stad som är följande:

1-Utbudet är mindre än efterfrågan.

2-Det finns få hus in i staden. 

3- Att vara turistisk stad och locka  turister från hela världen.

4- Det lilla området av staden och är innesluten mellan bergen och havet.

och många andra anledningar som orsakas för husensprisökning i Alanya staden.

Kostnader för överföring av ägandedokumenten  I Turkiet

Ägandedokumentetsavgifter  i Turkiet är det belopp som betalas efter  köp och försäljning av projektet och utan att betala dem kan du inte överföra äganderätten till ägandedokumentet. Det ges en tidsfrist till slutet av året att betala  de lagliga avgifter.

Den som lämnar falska uppgifter till fastighetsregistret eller inte betalar avgifter till ägandedokumentet har en hög ekonomisk påföljd.

Säljare av fastigheten  och köpare betalar kostnader för ägandedokumentet  separat  från varandra. I transaktionen relaterade köp och försäljning tillämpas den totala kostnader för Tapu , 4% av försäljningspriset. Denna avgift kallas för 4% av försäljningspris och beräknas för alla fastigheter.

Underskrivning av Tapu  och överföring  av ägandedokumentet under ditt namn I Turkiet:

Den sista steget i processen att köpa ett hus är underskriften av parterna i transaktionen  på Tapu dokumentet.

Förbjudna stadsdelar att få ett Turkiskt uppehållstillstånd

På grund av tätheten av utländska medborgare i olika regioner i Turkiet har inrikesministeriet stängt 781 stadsdelar I olika provinser  I Turkiet  på grund av internationellt skydd och ändringar i uppehållstillstånd, förutom att ansluta sig  till de nyfödda familjerna som kommer att informeras allmänheten om.

Inrikesministern ,Soleiman Soilo, förklarade den 11 juni 2022 i en presskonferens på Turkiets migrationsverket att utlänningar som får bo i olika stadsdelar i Turkiet kommer att minskas från 25% till 20% .Han lade till att inrikesministeriet kommer att förbjuda utlänningar att bo i 1200 nya stadsdelar.

Antalet av de förbjudna stadsdelar  för utlänningar i Turkiet ska bli 1169 f.o.m.1 juli 2022.     

I Alaniya staden ligger 4 regioner bland  de förbjudna stadsdelar för utlänningar som heter: Karkijak, Mahmotlar, Kastel och Osalar vilka du kan inte få uppehållstillståndet genom att hyra eller köpa fastigheter I de regionerna.

Fastighetsklassifiering i Turkiet

Typer                                       kategorier                             Investeringar

Lägenhet

Nya byggnader

Kommersiella fastigheter

Villa

De lyxor och smarta fastigheter

Hotell

Takvåning

Fastigheter bredvid havet

Restauranger , cafe och bar

Tomt

Billiga fastigheter

Tomt

yashagroup

 

Fastigheter i Alanya

Under de senaste åren har  marknaden för immigration till Turkiet  och investeringar på fastighetsmarknaden i detta land blomstrat. Många Investerare och invandrare letar efter den bästa alternativet bland olika städer i detta land. Om du är bland dem som tanker på att köpa fastigheter i Alanya i Turkiet  gratulerar vi dig för ditt smart val. Alanya är en av de växande områden i Turkiyet. Denna stad har en ljus framtid inte bara när det gäller fastigheter utan också när det gäller turism, urban infrastruktur,transporter, etc. och enligt den Turkiska regeringens framtidsplaner  kommer denna stad att bli en turist nav i republiken Turkiet.

Alanya ligger bland Bergen Taurus  i södra kusten av Turkiet och i Atlanta provinsen. Fördelarna med att ha turism och sportanläggningar, de rika resurserna av vatten och elektricitet har gjort Alanya till ett bra resmål för turister och investerare som vill köpa fastigheter i Alanya.

Trota alla dessa saker är det svårt och köpa fastigheter och det krävs omfattande tid och undersökning för det. Stanna med oss I resten av den här artikeln för att lära dig om de olika vinklarna för att köpa et thus I Alanya.

Fördelar med att köpa fastighet i Alanya

De viktigaste fördelarna  av att köpa fastighet i Alanya är :

En av de viktigaste sakerna  som är känd för är dess behagliga och soliga väder med behagliga luftfuktighet året runt.

Medeltemperaturen i Alanya är 15˚C på vintern och 40˚C på sommaren.Om du planerar att köpa hus I Alanya är det bra att veta att desember till februari är de kallaste månaderna och juni till december är de värmaste månaderna i område. Augusti månaden är den värmaste månad I Alanya. Men värmen och luftfuktigheten är acceptabel och på grund av kontrasten mellan bergen och havet  har et skapat speciella väderförhållanden i denna stad och under de värma månader locker turister till Alanya för dess svala vindar och milda temperaturer. Samtidigt är vädret fortfarande lämpligt för promenader ute på vintern.

Kultur och livsstil

Kultur och livsstil är en av de mest attraktiva delarna för sökande att köpa fastighet I Alanya.

Eftersom Alanya inte bara är en populär  turiststad bland turkerna, är det också ett resemål för turister och invandrare och detta har gjort att en mångsidig blandning av olika kulturer har bildats I denna region.

Tillfälligt eller permanent invånare i Alanya är personer som kommer från Europa, Amerika , Iran och Ryssland.Därför har denna stad två allmänna kategorier av bekvämligheter, moderna och traditionella. Till exempel kan du äta i Alanya I en lokanta( restaurang) med local mat eller på en restaurang med en internationell meny. Du kan Besöka röda tornets museum  och gamla slottet eller åka skidor och linbanor.

Att springa eller ta en promenad i Alanya- stranden , pik nik vid Dimςayi floden och besöka Alanyas centrum och Ataturk garan med sina stora affärer och traditionell musik och dans är andra attraktioner i livet i Alanya.

Enkel transport och tillgång till flyg

Att ta sig till Alanya är väldigt enkelt .  Eftersom det finns två flygplatser i det här området. Den stora Antalia flygplatsen  ligger mindre än två timmars bilresa från Alanya och erbjuder dagliga flg till hela världen. Flygplatsen Gazipaşa har bara 20 minuter avstånd från Alanya. Kosnader för transport från denna flygplats är rimlig och överkomlig.

Och denna fördel har gjort Alanya till en prioritet  bland städer i söder för turism och investeringar.

Anledningar till fastighetsinvesteringar i Alanya

Många människor och särskild Iranier som vill köpa fastigheter i Alanya vill immigrera permanent och få uppehållstillstånd I Turkiet. För att få en permanent uppehållstillstånd I Turkiet måste värdet på fastigheten som ska köpas vara mer än 400000 amrikanska dollar och köparen har inte rätt att sälja  fastigheten förrän tre år efter att ha erhållit uppehållstillståndet.

Att köpa en fastighet I Alanya anses dessutom vara en säker investeringsmetod. Under det senaste decenniet har Alanyas fastighetsmarknad vuxit kraftig. Varje månad görs hundratals fastighetsaffärer i regionen och marknaden för turkiska köparen och utlandska invandrare är alltid  i omlopp.Därför finns det mycket likviditet på fastighetsköpmarknaden i Alanya. På grund av kontinurliga tillväxten och av detta område och de många  utvecklingar som görs, för att maximera din vinst från att köpa fastigheter I detta området , är det bättre att se  långsiktig  på 8 till 10 år för att investera i Alanya.

Att hyra fastigheten har dessutom en bra möjlighet för de som tänker köpa en fastighet i Alanya men för närvarande inte kan bo i detta område av olika anledningar. Naturligtvis har fastighetshuyran i Alanya särskilda regler utöver lämplig vinst. Man ska meddela hyresgästensuppgifter till regeringen , att betala angiven skatten och för andra saker inklusive  byggnadensförvaltning och reparationer ta hjälp av de företagen som är verksamma inom detta område.

Projektanläggningar i Alanya

Prijekten är i själva verket ackumulering av lägenheter av byggföretag som ger möjlighet till förköp och avbetalning för dem som funderar på att köpa en fastighet  i Alanya. Dessa projekt har olika möjligheter. Deras dekoration och arkitektur är i allmänhet amrikansk stil. Deras kök är utrustade. Deras tak är högt och golvet är täckt av grafit eller keramik . Dessa projekt ger dig unika faciliteter lika med 5 stjärniga hotell.

Att köpa fastighet I Alanya eller andra Turkiska städer kräver samråd med specialister inom detta område. I detta avseende för mer information kan du kontakta Yasha Group exporter. Våra konsulter ger dig bästa konsulttjänsterna inom området för fastighetsköp enligt din budget 

Turkiska fastigheter i Yasha Group

Alanya – Gazipasha - Damirtash

dela med sig
Användarkommentarer